27 Mé : Abolisyon a lèsklavaj gwadloup

27 Mé Jou a komémorasyon abolisyon a lèsklavaj an Gwadloup.

Dèpi mwa-la komansé an pè ! An ka mandé kijan an ké pé pran lapawòl jou-lasa. Poukwa ? An pa ka santi mwen alèz pou palé dè sa. Ès sé pas bobo-la tou fré toujou ? Ès sé padavwa an pa aprann istwa ? An pa sav.

Mè ès sé on rézon pou an pé ? AWA ❗️

📆Alòs wi an konèt sé dat-la, prèmyé abolisyon-la an 1794, rétablisman an 1802, dékrè a 4 mars 1848 jisk abolisyon-la lé 22 é 27 mè 1848. An konnèt kouraj a Ignace é Solitude.

Jodla an ké bokanté épi zòt si lérézo parapòt a sa dòt kont ké pawtajé. Moun ki fè plis rouchach, ki ka ba-y bon enfowmasyon.

Mè an pé ké fè lison.

Lè an ka palé épi moun alantou an mwen, sé menm santiman ki mwen yo ni. Nou ni difikilté a a fè jou-lasa vin tan nou, sa vé pa di nou sé mové gwadloupéyen.😳 Sa vé di fo nou pran tan fè kò épi istwa an nou, nou menm é adan kè an nou.

Alo sèl jan an pé pran lapawòl jodila sé pou ankourajé moun an nou ki ka poté mannèv pou nou konnèt istwa an nou pli byen. Mè osi pou bokanté on lidé èvè zòt :

Kijan nou pé fè mòso istwa an nou-lasa viv tout lanné-la 🤔 ?

Lè nou pozé nou kestyon, nou fè rouchach, nou ka kontinyé fè brilé flanm-la Ignace é Solitude mété an nannan an nou. 🔥🔥🔥

Fò pa nou kontanté nou dè li sa moun ka di, fo nou fè pwòp lidé an nou.
Sonjé ❗️ Pa konnèt mové rasin a-y sé pwazon…


#créole #guadeloupe #martinique #kréyòl #abolitionesclavage #27mai #22mai